Chuyên mục Khám phá

Khám phá

10 giây trước khi “lìa đời” con người có những cảm giác gì?

Vì không ai biết khi ch ết sẽ thế nào mà chỉ nghĩ về cái ch ết là khóc lóc tang thương nên cái ch ết vẫn là nỗi sợ của loài người. Mỗi người đều ch ết 1 lần nhưng chỉ một số rất ít ch ết rồi sống lại cho nên mọi người không thể trải…