Chuyên mục Nhịp sống

Nhịp sống

Làm thế nào để nói chuyện trong khi chả có chuyện gì để nói?

Chúng ta đều từng trong hoàn cảnh như vậy: khi đang nói chuyện với người khác, mọi thứ vẫn đang diễn ra rất vui vẻ rồi tự dưng yên lặng và lúng túng. Lúc đó đầu óc bạn hoàn toàn trống rỗng, bạn không biết mình phải nói gì và có thể cảm nhận…

Lăng Bác được thiết kế như thế nào?

Sau 3 tuần làm việc trên tinh thần hợp tác và khẩn trương, phương án thiết kế sơ bộ của ta đã được bạn đồng ý. Lăng Bác được thiết kế có độ bền vững cao, đủ khả năng chống được bom đạn và động đất cường độ 7 richter, có công trình bảo vệ…