Top 7 bậc thầy lừa đảo trên thế giới

Lừa đảo là một nghệ thuật và kẻ lừa đảo là những nghệ sĩ dẫn dắt lòng tham của con người. Sau đây là 7 bậc thầy lừa đảo nổi tiếng của thế giới